Select Page

متن انگیزشی

 

احساس غم دارید؟ از کاهش انرژی شاکی هستید؟ کارها به نظر شما سخت و بزرگ می رسند؟ فعالیت های روزمره به سختی انجام می شود؟ شروع انجام کارها را به تاخیر می اندازید؟ فکر می کنید تنبل هستید؟ خواب و بیداری شما مناسب نیست؟ صبح ها که از خواب بیدار می شوید تر و تازه و با انرژی نیستید؟ زندگی را بی ارزش می دانید؟ راجع به مرگ و مردن فکر می کنید؟ تمایلات جنسی شما تغییر کرده؟ گوشه گیر و یا بی قرار شده اید؟ این علایم به صورت یک دوره مشخص در شما ایجاد شده و با قبل حال روز شما کاملاً متفاوت است؟
پس حتماً ادامه متن را بخوانید و آگاه باشید که با پاسخ های مثبت متعدد احتمالاً افسرده شده اید و روان درمانی به شما کمک زیادی می کند که به زندگی با لذت برگردید.
بین شش تا دوازده جلسه درمان شناختی و رفتاری می تواند زندگی شما را متحول کند. با دکتر افشاری همراه باشید و سریعتر به مقصد برسید.

 

تعریف افسردگی اساسی


اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه ای از دوره های شیدایی رخ می دهد. دوره افسردگی اساسی باید لااقل دو هفته طول بکشد. بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی تشخیص داده می شود باید لااقل چهار علامت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را هم داشته باشد.

 

نشانه های افسردگی اساسی

 • خلق افسرده در اکثر ساعات روز و تقریبا تمام روزها وجود دارد خود فرد به آن اذعان دارد مثلا احساس اندوه، ناامیدی یا پوچی وجود دارد یا قابل رویت توسط دیگران است و برای مثال ظاهری گریان دارد. در کودکان و نوجوانان می تواند به شکل خلق تحریک پذیر دیده شود.
 • کاهش مشخص علایق و لذات در تمام یا تقریبا تمام فعالیت های شبانه روزی و تقریبا تمام روزها یا خود فرد به ان اذعان دارد یا دیگران مشاهده می کنند.
 • کاهش وزن چشمگیر بدون گرفتن رژیم غذایی یا افزایش وزن (مثلا تغییر بیش از %۵ وزن بدن طی یک ماه)،کاهش یا افزایش اشتها در تقریبا همه ی روزها. در کودکان عدم دستیابی به وزن مورد انتظار ملاک قرار می گیرد.
 • بیخوابی یا پرخوابی تقریبا در همه ی روزها.
 • سراسیمگی یا کندی روانی- حرکتی تقریبا در تمام روزها (باید توسط دیگران تایید شود و تنها احساس ذهنی بی قراری یا کند شدن خود فرد کافی نیست).
 • خستگی و فقدان انرژی تقریبا در همه ی روزها.
 • احساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط یا نامتناسب (که می تواند هذیانی باشد) در تقریبا تمام روزها نه فقط احساس گناه یا سرزنش خود به خاطر بیمار بودن.
 • کاهش توانایی تفکر و تمرکز در تقریبا تمام روزها (احساس ذهنی خود فرد یا مشاهده توسط دیگران).
 • افکار مکرر مربوط به مرگ و نه فقط ترس از مرگ، افکار راجع به خودکشی بدون هیچ نقشه ی خاص، یا داشتن یک نقشه ی ویژه برای اقدام به خودکشی یا یک بار اقدام به خودکشی.
همه گیر شناسی

 • شیوع برای کل عمر ۵ تا ۱۷ درصد است.
 • در زنان دو برابر مردان است.
 • متوسط سن شروع، حدود چهل سالگی است.
 • بیشتر در افرادی پیدا می شود که هیچ ارتباط بین فردی نزدیکی ندارند و یا طلاق گرفته اند یا متارکه کرده اند.
 • هیچ ارتباطی بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی افراد و اختلال افسردگی اساسی وجود ندارد.

افسردگی اساسی

افسردگی اساسی

متن انگیزشی

 

احساس غم دارید؟ از کاهش انرژی شاکی هستید؟ کارها به نظر شما سخت و بزرگ می رسند؟ فعالیت های روزمره به سختی انجام می شود؟ شروع انجام کارها را به تاخیر می اندازید؟ فکر می کنید تنبل هستید؟ خواب و بیداری شما مناسب نیست؟ صبح ها که از خواب بیدار می شوید تر و تازه و با انرژی نیستید؟ زندگی را بی ارزش می دانید؟ راجع به مرگ و مردن فکر می کنید؟ تمایلات جنسی شما تغییر کرده؟ گوشه گیر و یا بی قرار شده اید؟ این علایم به صورت یک دوره مشخص در شما ایجاد شده و با قبل حال روز شما کاملاً متفاوت است؟
پس حتماً ادامه متن را بخوانید و آگاه باشید که با پاسخ های مثبت متعدد احتمالاً افسرده شده اید و روان درمانی به شما کمک زیادی می کند که به زندگی با لذت برگردید.
بین شش تا دوازده جلسه درمان شناختی و رفتاری می تواند زندگی شما را متحول کند. با دکتر افشاری همراه باشید و سریعتر به مقصد برسید.

 

تعریف افسردگی اساسی


اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه ای از دوره های شیدایی رخ می دهد. دوره افسردگی اساسی باید لااقل دو هفته طول بکشد. بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی تشخیص داده می شود باید لااقل چهار علامت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را هم داشته باشد.

 

نشانه های افسردگی اساسی

 • خلق افسرده در اکثر ساعات روز و تقریبا تمام روزها وجود دارد خود فرد به آن اذعان دارد مثلا احساس اندوه، ناامیدی یا پوچی وجود دارد یا قابل رویت توسط دیگران است و برای مثال ظاهری گریان دارد. در کودکان و نوجوانان می تواند به شکل خلق تحریک پذیر دیده شود.
 • کاهش مشخص علایق و لذات در تمام یا تقریبا تمام فعالیت های شبانه روزی و تقریبا تمام روزها یا خود فرد به ان اذعان دارد یا دیگران مشاهده می کنند.
 • کاهش وزن چشمگیر بدون گرفتن رژیم غذایی یا افزایش وزن (مثلا تغییر بیش از %۵ وزن بدن طی یک ماه)،کاهش یا افزایش اشتها در تقریبا همه ی روزها. در کودکان عدم دستیابی به وزن مورد انتظار ملاک قرار می گیرد.
 • بیخوابی یا پرخوابی تقریبا در همه ی روزها.
 • سراسیمگی یا کندی روانی- حرکتی تقریبا در تمام روزها (باید توسط دیگران تایید شود و تنها احساس ذهنی بی قراری یا کند شدن خود فرد کافی نیست).
 • خستگی و فقدان انرژی تقریبا در همه ی روزها.
 • احساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط یا نامتناسب (که می تواند هذیانی باشد) در تقریبا تمام روزها نه فقط احساس گناه یا سرزنش خود به خاطر بیمار بودن.
 • کاهش توانایی تفکر و تمرکز در تقریبا تمام روزها (احساس ذهنی خود فرد یا مشاهده توسط دیگران).
 • افکار مکرر مربوط به مرگ و نه فقط ترس از مرگ، افکار راجع به خودکشی بدون هیچ نقشه ی خاص، یا داشتن یک نقشه ی ویژه برای اقدام به خودکشی یا یک بار اقدام به خودکشی.
همه گیر شناسی

 • شیوع برای کل عمر ۵ تا ۱۷ درصد است.
 • در زنان دو برابر مردان است.
 • متوسط سن شروع، حدود چهل سالگی است.
 • بیشتر در افرادی پیدا می شود که هیچ ارتباط بین فردی نزدیکی ندارند و یا طلاق گرفته اند یا متارکه کرده اند.
 • هیچ ارتباطی بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی افراد و اختلال افسردگی اساسی وجود ندارد.

دوقطبی

متن انگیزشی

 

دوره های مشخصی از خوشحالی و خوش مشربی داشته اید؟ در طی آن دوره ها کم خواب و پرحرف شده اید؟ تمایلات جنسی شما افزایش پیدا کرده است؟ ولخرج و کم تحمل شده بودید؟ به صورت افراطی به انجام کارهایی مانند کتاب خواندن، اعمال مذهبی و… می پرداختید؟ احساس می کردید آدم بزرگی هستید؟ شاید دیگران در حال توطئه برای شما بوده اند؟ در بیمارستان بستری شده اید؟
شما به احتمال زیاد دچار اختلال خلقی از نوع دو قطبی هستید. دوره های مشخصی وجود دارد که خلق بالا رفته و شیدا می شوید. ممکن است یک یا چند دوره افسردگی هم تجربه کرده اید. حتماً نیاز به دارو هست. علاوه بر دارو، روان درمانی نیز بسیار موثر خواهد بود. بویژه در شناخت علایم اولیه ی عود و اقدام به موقع برای درمان و بهبود ارتباطات و عملکرد طبیعی در جامعه.

تعریف دو قطبی I (نوع یک)


اختلال دوقطبی I سندرمی با مجموعه کامل علائم شیدایی در سیر اختلال می باشد. هر دوره ی مشخص خلق غیرطبیعی لااقل یک هفته طول می کشد.

نشانه های دوقطبی I

 • افزایش اعتماد به نفس
 • کاهش نیاز به خواب مثلا فقط پس از سه ساعت خوابیدن احساس شادابی و رفع خستگی می کند.
 • پرحرفی بیش از حد معمول یا احساس فشار برای حرف زدن
 • برش افکار یا تجربه ی ذهنی سبقت افکار از یکدیگر
 • حواس پرتی
 • افزایش فعالیت های معطوف به هدف (اجتماعی، شغلی، تحصیلی یا جنسی) یا سراسیمگی روانی حرکتی (فعالیت های بدون هدف و نامعین)
 • اشتغال مفرط به فعالیت هایی که می تواند پیامدهای دردناک زیادی برای فرد ایجاد کنند مانند ولخرجی بی حد و حصر، بی مبالاتی جنسی یا سرمایه گذاری های تجاری احمقانه

دو قطبی II (نوع دو)

 

اگر در قله ها و دره ها سیر می کرده اید. در قسمتی از زندگی با انرژی و انگیزه جلو رفته اید و دوره هایی نیز با افسردگی از کار و زندگی باز ایستاده اید. روابط عاشقانه و ازدواجی شما در دوره هایی بسیار عالی و گاهی با ناراحتی تمام شده است و این الگو چندین بار در زندگی شما تکرار شده. احتمال دو قطبی نوع دو وجود دارد. ادامه متن را بخواند و برای روان درمانی اقدام کنید. با انجام روان درمانی به جاده زندگی باز می گردید و به آنچه لیاقت و توانمندی شما در زندگی است می رسید.

تعریف دو قطبی II (نوع دو)


اختلال دوقطبی II وجود دوره های افسردگی و نیمه شیدایی در سیر اختلال است که علائم نیمه شیدایی با شدت، بسامد و مدت معینی تعریف شده است.

 

نشانه های دوقطبی II

 • شکل خفیفی از اختلال دو قطبی نوع یک می باشد. در نوع یک بیمار نیاز به بستری در بیمارستان دارد اما در نوع دو نیاز به بستری نمی باشد.

متن انگیزشی

 

آیا هرچه فکر می کنید از زمانی که به یاد دارید فردی غمگین و کم اعتماد به نفسی بوده اید؟ فعالیت های لذت بخش در زندگی شما غایب بوده اند؟ در درون شما خشم وجود داشته؟ با جامعه تعامل نمی کرده اید و به سختی به موقعیت های اجتماعی می رفته اید؟
با چنین احوالاتی ممکن است شما فردی افسرده خو باشید. می توانید تصمیم بگیرید مابقی زندگی را با این حال طی نکنید و نشاط و سر زندگی را به زندگی روزمره خود بیاورید. برای این کار دکتر افشاری فردی مطمئن برای جلسات روان درمانی شماست.

تعریف افسرده خویی


وجود خلق افسرده در بیشتر اوقات روز و در بیشتر روزها می باشد. افسرده خویی با احساس بی کفایتی، احساس گناه، تحریک پذیری، خشم و انزوا از جامعه، از دست دادن علایق، بی فعالیتی و فقدان بهره وری همراه است.

نشانه های افسرده خویی

 • کاهش اشتها یا پرخوری
 • بی خوابی یا پرخوابی
 • کاهش انرژی یا خستگی
 • تمرکز ضعیف یا قدرت تصمیم گیری پایین
 • افت اعتماد به نفس
 • احساس ناامیدی
همه گیر شناسی

 • ۵ تا ۶ درصد از کل جمعیت عمومی به آن مبتلا می شوند.
 • از نظر میزان بروز، در میان هر دو جنس ( زن و مرد) تفاوتی وجود ندارد.
 • در میان زنان زیر ۶۴ سال شایع تر از مردان با هر سن و سالی است.
 • در افراد جوان، مجرد و کم درآمد شایع تر است.
 • در میان بستگان درجه اول افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شایع تر است.

دیس تایمی (افسرده خویی)

دیس تایمی (افسرده خویی)

متن انگیزشی

 

آیا هرچه فکر می کنید از زمانی که به یاد دارید فردی غمگین و کم اعتماد به نفسی بوده اید؟ فعالیت های لذت بخش در زندگی شما غایب بوده اند؟ در درون شما خشم وجود داشته؟ با جامعه تعامل نمی کرده اید و به سختی به موقعیت های اجتماعی می رفته اید؟
با چنین احوالاتی ممکن است شما فردی افسرده خو باشید. می توانید تصمیم بگیرید مابقی زندگی را با این حال طی نکنید و نشاط و سر زندگی را به زندگی روزمره خود بیاورید. برای این کار دکتر افشاری فردی مطمئن برای جلسات روان درمانی شماست.

تعریف افسرده خویی


وجود خلق افسرده در بیشتر اوقات روز و در بیشتر روزها می باشد. افسرده خویی با احساس بی کفایتی، احساس گناه، تحریک پذیری، خشم و انزوا از جامعه، از دست دادن علایق، بی فعالیتی و فقدان بهره وری همراه است.

نشانه های افسرده خویی

 • کاهش اشتها یا پرخوری
 • بی خوابی یا پرخوابی
 • کاهش انرژی یا خستگی
 • تمرکز ضعیف یا قدرت تصمیم گیری پایین
 • افت اعتماد به نفس
 • احساس ناامیدی
همه گیر شناسی

 • ۵ تا ۶ درصد از کل جمعیت عمومی به آن مبتلا می شوند.
 • از نظر میزان بروز، در میان هر دو جنس ( زن و مرد) تفاوتی وجود ندارد.
 • در میان زنان زیر ۶۴ سال شایع تر از مردان با هر سن و سالی است.
 • در افراد جوان، مجرد و کم درآمد شایع تر است.
 • در میان بستگان درجه اول افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شایع تر است.

سیکلو تایمی (خلق ادواری)

متن انگیزشی

 

آیا فردی مودی تلقی می شوید؟ به شما می گویند “حساس!” دوستان می گویند در یک زمان بهتر از تو نیست و در زمانی با پنج من عسل خورده نمی شوی؟ در زندگی تمی هنری دارید؟ به طرد شدن حساس هستید؟ بیش از دیگران از رنج سایر افراد متاثر می شوید؟ روابط شما با دیگران بویژه با جنس مخالف در ابتدا به راحتی و سرعت شکل می گیرد و بعد دچار مشکل می شود؟
احتمال خلق ادواری وجود دارد. شما می توانید با استفاده از جلسات روان درمانی با کسب آگاهی و مهارت های لازم روال زندگی را تنظیم کنید. زود اعتماد نکنید و بعد پشیمان نشوید. از منابع خود به خوبی استفاده کنید و به لیاقت های خود در زندگی برسید.

تعریف خلق ادواری


اختلالی با دوره های فراوانی از نیمه شیدایی و افسردگی و شکل خفیفی از اختلال دو قطبی نوع دو است.

همه گیر شناسی

 • بیشتر کسانی هستند که از مشکلاتی در زمینه ی زناشویی و روابط بین فردی شکایت دارند.
 • شیوع آن ۱ درصد در جمعیت عمومی تخمین زده شده است.
 • در زنان سه برابر مردان می باشد.
 • در ۵۰ تا ۷۵ درصد این بیماران، سن شروع پانزده تا بیست و پنج سالگی بوده است.
 • در خانواده افراد مبتلا به این اختلال، غالبا افرادی با اختلالات مرتبط با مواد وجود دارد.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

رزرو جلسه مجازی.

رزرو جلسه مجازی.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک نمایید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید.

پس از انتخاب زمان دلخواه ، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.