Select Page

متن انگیزشی

 

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد. 

تعریف شخصیت وابسته


به شخصیت وابسته، شخصیت وابسته ی منفعل هم گفت می شود. در این اختلال بیماران نیاز خود را تحت الشعاع نیاز دیگران قرار می دهند، مسئولیت زندگی خود را به گردن دیگران می اندازند، به خود مطمئن نیستند و اگر جز مدتی کوتاه تنها بمانند احساس ناراحتی بسیاری می کنند.

 

نشانه های شخصیت وابسته

 • بدون توصیه و اطمینان بخشی مفرط از سوی سایرین، در تصمیم های روزمره مشکل داشته باشد.
 • نیازمند آن باشد که دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی اش را به عهده بگیرند.
 • به دلیل ترس از دست دادن حمایت یا تایید، در ابراز مخالفت با دیگران مشکل داشته باشد. (توجه: شامل ترس های واقع بینانه در زمینه تلافی نمی گردد)
 • دشواری در شروع طرح ها و برنامه ها یا انجام مستقل کارها
 • زیاده روی جهت دستیابی به محبت و حمایت دیگران، تا جایی که داوطلب انجام کارهای ناخوشایندی می شوند.
 • احساس ناراحتی یا درماندگی به هنگام تنها ماندن به دلیل ترس اغراق آمیز از ناتوانی در مراقبت از خویشتن.
 • جستجوی فوری رابطه ای دیگر به عنوان منبع مراقبت و حمایت پس از خاتمه ی یک رابطه ی نزدیک.
 • اشتغال ذهنی غیرواقع بینانه با این موضوع که مبادا برای مراقبت از خودش تنهایش بگذارند.
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۰٫۶ درصد است.
 • در زنان شایع تر از مردان است.
 • این اختلال در بچه های کوچک خانواده شایع تر از بچه های بزرگ است.
 • ممکن است افرادی که در کودکی بیماری جسمی مزمنی داشته اند بیشتر از بقیه مستعد این اختلال باشند.

اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته

متن انگیزشی

 

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد. 

تعریف شخصیت وابسته


به شخصیت وابسته، شخصیت وابسته ی منفعل هم گفت می شود. در این اختلال بیماران نیاز خود را تحت الشعاع نیاز دیگران قرار می دهند، مسئولیت زندگی خود را به گردن دیگران می اندازند، به خود مطمئن نیستند و اگر جز مدتی کوتاه تنها بمانند احساس ناراحتی بسیاری می کنند.

 

نشانه های شخصیت وابسته

 • بدون توصیه و اطمینان بخشی مفرط از سوی سایرین، در تصمیم های روزمره مشکل داشته باشد.
 • نیازمند آن باشد که دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی اش را به عهده بگیرند.
 • به دلیل ترس از دست دادن حمایت یا تایید، در ابراز مخالفت با دیگران مشکل داشته باشد. (توجه: شامل ترس های واقع بینانه در زمینه تلافی نمی گردد)
 • دشواری در شروع طرح ها و برنامه ها یا انجام مستقل کارها
 • زیاده روی جهت دستیابی به محبت و حمایت دیگران، تا جایی که داوطلب انجام کارهای ناخوشایندی می شوند.
 • احساس ناراحتی یا درماندگی به هنگام تنها ماندن به دلیل ترس اغراق آمیز از ناتوانی در مراقبت از خویشتن.
 • جستجوی فوری رابطه ای دیگر به عنوان منبع مراقبت و حمایت پس از خاتمه ی یک رابطه ی نزدیک.
 • اشتغال ذهنی غیرواقع بینانه با این موضوع که مبادا برای مراقبت از خودش تنهایش بگذارند.
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۰٫۶ درصد است.
 • در زنان شایع تر از مردان است.
 • این اختلال در بچه های کوچک خانواده شایع تر از بچه های بزرگ است.
 • ممکن است افرادی که در کودکی بیماری جسمی مزمنی داشته اند بیشتر از بقیه مستعد این اختلال باشند.

اختلال شخصیت مرزی

متن انگیزشی

 

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد.

تعریف شخصیت مرزی


بیمار مبتلا در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارد که مشخصه ی آن ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار و خودانگاره است.

نشانه های شخصیت مرزی

 • تلاشی سراسیمه برای اجتناب از رها شدگی واقعی یا خیالی
 • روابط بین فردی بی ثبات و پرشور و هیجان
 • آشفتگی هویت (بی ثبات بودن دایم و بارز خودانگاره و احساس فرد در مورد خودش)
 • اقدام، ژست یا تهدید به خودکشی و یا خودزنی مکرر
 • بی ثباتی عاطفی
 • احساس مزمن پوچی
 • خشم شدید و نامتناسب یا دشواری در کنترل خشم
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۱ تا ۲ درصد است.
 • در زن ها ۲ برابر مردها شایع است.
 • در بستگان درجه اول افراد مبتلا به شخصیت مرزی، شیوع اختلال افسردگی اساسی، اختلالات مربوط به مصرف الکل و سوء مصرف مواد بیشتر است.

متن انگیزشی

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد.

تعریف شخصیت خودشیفته


افراد مبتلا به این اختلال خودبزرگ بینند، احساس می کنند آدم بسیار مهمی هستند و از جهتی بی نظیرند. اما عزت نفس شکننده ای دارند و حتی نسبت به انتقادهای جزئی هم آسیب پذیرند.

 

نشانه های شخصیت خودشیفته

 • احساس خودبزرگ بینی به صورت مهم پنداشتن خود
 • معتقد است که خاص و بی همتاست و فقط افراد خاص و عالی رتبه قادر به درک او هستند و فقط آن ها بایستی با وی رابطه داشته باشد.
 • نیاز مفرط به تحسین
 • در روابط بین فردی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می کند.
 • تمایلی برای درک یا شناخت احساسات دیگران ندارد.
 • اغلب به دیگران حسادت می ورزد یا معتقد است که دیگران به وی حسادت می کنند.
 • رفتار متکبرانه نشان می دهد.
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۱ تا ۶ درصد است.
 • فرزند مبتلا به این اختلال در معرض مبتلا شدن می باشد. چون والد مبتلا به این اختلال احساس غیرواقع بینانه، خودبزرگ بینی، زیبا بودن و باهوش بودن را در ذهن فرزندان خود می کارد.

اختلال شخصیت خودشیفتگی

اختلال شخصیت خودشیفتگی

متن انگیزشی

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد.

تعریف شخصیت خودشیفته


افراد مبتلا به این اختلال خودبزرگ بینند، احساس می کنند آدم بسیار مهمی هستند و از جهتی بی نظیرند. اما عزت نفس شکننده ای دارند و حتی نسبت به انتقادهای جزئی هم آسیب پذیرند.

 

نشانه های شخصیت خودشیفته

 • احساس خودبزرگ بینی به صورت مهم پنداشتن خود
 • معتقد است که خاص و بی همتاست و فقط افراد خاص و عالی رتبه قادر به درک او هستند و فقط آن ها بایستی با وی رابطه داشته باشد.
 • نیاز مفرط به تحسین
 • در روابط بین فردی برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می کند.
 • تمایلی برای درک یا شناخت احساسات دیگران ندارد.
 • اغلب به دیگران حسادت می ورزد یا معتقد است که دیگران به وی حسادت می کنند.
 • رفتار متکبرانه نشان می دهد.
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۱ تا ۶ درصد است.
 • فرزند مبتلا به این اختلال در معرض مبتلا شدن می باشد. چون والد مبتلا به این اختلال احساس غیرواقع بینانه، خودبزرگ بینی، زیبا بودن و باهوش بودن را در ذهن فرزندان خود می کارد.

اختلال شخصیت وسواسی اجباری

متن انگیزشی

 

اختلالات شخصیت الگوهای نا سالم فکری، هیجانی و رفتاری هستند که در فرد تثبیت شده و در هماهنگی با “خود” است. از آنجا که هماهنگ با خود است فرد عمدتاً شکایتی از خود ندارد و نظرش این است که دیگران باید تغییر کنند نه وی. با این الگوهای ثابت از تعامل با محیط در گذشته امیدواری چندانی به درمان آن نبود و بسیاری از درمانگران تمایل نداشتند در درمان آن ها وارد شوند. سال های اخیر نشان داده است که درمان های خوبی بویژه برای برخی از اختلالات شخصیت وجود دارد.

تعریف شخصیت وسواسی اجباری


کمال طلبی و انعطاف ناپذیری که با محدود بودن هیجانات، منظم و مرتب بودن، مداومت و پافشاری، سرسختی و یکدندگی و بلاتصمیمی خود را نشان می دهد.

نشانه های شخصیت وسواسی اجباری

 • اشتغال ذهنی با جزییات و نظم و ترتیب به گونه ای که هدف اصلی گم می شود.
 • وجود کمال طلبی که مانع انجام کارها می گردد.
 • بطور افراطی خود را وقف کار می کند به حدی که فعالیت های تفریحی و روابط با دوستان را فدا می کند.
 • درباره موضوعات اخلاقی، ارزشها و فردی بسیار دقیق، سختگیر و انعطاف ناپذیر است.
 • ناتوانی در دور ریختن اشیاء بدرد نخور حتی وقتی فاقد ارزش عاطفی هستند.
 • از تفویض امور به دیگران اکراه دارند مگر اینکه آن ها بپذیرند که کارها را دقیقا به روش وی انجام می دهند.
 • هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران خسیس است (معتقد است پول باید برای روز مبادا پس انداز شود)
 • لجبازی و سرسختی نشان می دهد.
همه گیر شناسی

 • میزان شیوع در جمعیت عمومی حدود ۲ تا ۸ درصد است.
 • در مردان شایع تر از زنان است و بیشتر در فرزندان اول خانواده دیده می شود.
 • در بستگان درجه اول و افراد تنی بیماران مبتلا بیشتر پیدا می شود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.