Select Page

درمان های

خاص و اساسی

درمان های

خاص و اساسی

مهارت های زندگی

اختلالات افسردگی

اختلالات اضطرابی

اختلالات خوردن و تغذیه

سوء رفتار جسمی و جنسی

اختلال وسواس

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه

آسیب روانی و تنش زاها

اختلالات اعتیاد و مصرف مواد

اختلالات شخصیتی

اختلالات شبه جسمی و اختلال درد

تعارض زناشویی و مسائل خانوادگی

حرمت نفس

مسائل مرتبط با رابطه و صمیمیت

هم وابستگی

سوگواری و فقدان

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

رزرو جلسه مجازی.

رزرو جلسه مجازی.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک کرده تا به صفحه رزرو راهنمایی شوید.

پس از انتخاب زمان دلخواه ، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.