Select Page

تعارضات زناشویی و مسائل خانواده

متن انگیزشی

 

انتظارات شما از زندگی زناشویی برآورده نشده است؟ رویا های زندگی مشترک به واقعیت نیانجامده؟ از زندگی زناشویی خسته شده اید؟ همسرتان را آنگونه که قبل از ازدواج شناخته بودید نمی بینید؟ رابطه جنسی دیگر لذت بخش نیست، انجام نمی شود یا با سختی صورت می گیرد؟ احساس می کنید به حرف های شما توجه نمی کند یا برای او مهم نیستید؟ خود را اولویت اول زندگی همسرتان نمی بینید؟ همه تلاش ها برای رابطه ی بهتر به بن بست رسیده؟ احساس می کنید اشتباه کرده اید و عمرتان تباه شده است؟
اگر اینچنین است پس از زندگی زناشویی رضایت ندارید. رضایت از زندگی زناشویی در کنار رضایت از شغل و کار، یکی از دو مولفه مهم رضایت مندی از زندگی است.
در مواردی همسران علیرغم اینکه زندگی را با شور و اشتیاق و امید آغاز کرده اند اما در ادامه مشکلاتی پدیدار می گردد. اگر احساس می کنید با برطرف شدن مشکلاتی که از دید شما در رابطه و همسرتان وجود دارد کماکان می خواهید به زندگی با او ادامه دهید، پس وقت را تلف نکنید و همین حالا وقت مشاوره خود را رزرو کنید!

تعریف تعارضات زناشویی


تعارضات زناشویی مساله ای شایع است، یعنی تقریبا در تمام خانواده ها میزانی از آن وجود دارد که البته شدت و سطوح آن متفاوت است. تعارضات ارتباطی اگر حل و فصل و اداره نشوند به تنش های زناشویی منجر می گردند که تنش های مداوم می توانند به بحران ها منجر گردد، و نتیجه نارضایتی از زندگی خانوادگی و احساس ناکامی زناشویی است.

 

علل و عوامل بروز تعارضات زناشویی


 • تفاوت های فردی ناشی از پیشینه ی خانوادگی، تربیتی و رشدی متفاوت، عقاید و نگرش های متفاوت و بعضاً متضاد سبک زندگی
 • تعارضات و مشکلات حل نشده از خانواده ی اولیه (قبلی)
 • سوء تفاهم و یا احساس عدم تفاهم (درک‌ مشترک) یا اختلاف سلیقه
 • نگرش های متفاوت در مورد چگونگی رابطه با فرزندان، سبک فرزند پروری

عوارض تعارضات زناشویی


 • فرسودگی عاطفی، گسست عاطفی
 • از خود بیگانگی
 • یاس و نا امیدی نسبت به کل زندگی
 • احساس عدم امنیت روانشناختی و اضطراب و افسردگی
 • بیماری های روان تنی، خصومت های مداوم و حتی خشونت های خانگی
 • طلاق عاطفی، خیانت (روابط فراخانواده) و طلاق عاطفی، رسمی و قانونی

تعارضات زناشویی و مسائل خانواده

متن انگیزشی

 

انتظارات شما از زندگی زناشویی برآورده نشده است؟ رویا های زندگی مشترک به واقعیت نیانجامده؟ از زندگی زناشویی خسته شده اید؟ همسرتان را آنگونه که قبل از ازدواج شناخته بودید نمی بینید؟ رابطه جنسی دیگر لذت بخش نیست، انجام نمی شود یا با سختی صورت می گیرد؟ احساس می کنید به حرف های شما توجه نمی کند یا برای او مهم نیستید؟ خود را اولویت اول زندگی همسرتان نمی بینید؟ همه تلاش ها برای رابطه ی بهتر به بن بست رسیده؟ احساس می کنید اشتباه کرده اید و عمرتان تباه شده است؟
اگر اینچنین است پس از زندگی زناشویی رضایت ندارید. رضایت از زندگی زناشویی در کنار رضایت از شغل و کار، یکی از دو مولفه مهم رضایت مندی از زندگی است.
در مواردی همسران علیرغم اینکه زندگی را با شور و اشتیاق و امید آغاز کرده اند اما در ادامه مشکلاتی پدیدار می گردد. اگر احساس می کنید با برطرف شدن مشکلاتی که از دید شما در رابطه و همسرتان وجود دارد کماکان می خواهید به زندگی با او ادامه دهید، پس وقت را تلف نکنید و همین حالا وقت مشاوره خود را رزرو کنید!

تعریف تعارضات زناشویی


تعارضات زناشویی مساله ای شایع است، یعنی تقریبا در تمام خانواده ها میزانی از آن وجود دارد که البته شدت و سطوح آن متفاوت است. تعارضات ارتباطی اگر حل و فصل و اداره نشوند به تنش های زناشویی منجر می گردند که تنش های مداوم می توانند به بحران ها منجر گردد، و نتیجه نارضایتی از زندگی خانوادگی و احساس ناکامی زناشویی است.

 

علل و عوامل بروز تعارضات زناشویی


 • تفاوت های فردی ناشی از پیشینه ی خانوادگی، تربیتی و رشدی متفاوت، عقاید و نگرش های متفاوت و بعضاً متضاد سبک زندگی
 • تعارضات و مشکلات حل نشده از خانواده ی اولیه (قبلی)
 • سوء تفاهم و یا احساس عدم تفاهم (درک‌ مشترک) یا اختلاف سلیقه
 • نگرش های متفاوت در مورد چگونگی رابطه با فرزندان، سبک فرزند پروری

عوارض تعارضات زناشویی


 • فرسودگی عاطفی، گسست عاطفی
 • از خود بیگانگی
 • یاس و نا امیدی نسبت به کل زندگی
 • احساس عدم امنیت روانشناختی و اضطراب و افسردگی
 • بیماری های روان تنی، خصومت های مداوم و حتی خشونت های خانگی
 • طلاق عاطفی، خیانت (روابط فراخانواده) و طلاق عاطفی، رسمی و قانونی

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

رزرو جلسه مجازی.

رزرو جلسه مجازی.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک نمایید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید.

پس از انتخاب زمان دلخواه ، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.