Select Page

حرمت نفس

متن انگیزشی

 

احساس می کنید به اندازه توانمندی هایتان رشد نکرده اید؟ برای رفتن به مهمانی و مجالس احساس شرم دارید؟ شروع گفتگو برای شما دشوار است؟ از بیان نیاز های خود اجتناب می کنید؟ در اکثر اوقات برای راحتی و رضایت دیگران از حق و حقوق خود می گذرید؟ شنیدن انتقاد برای شما دشوار است؟ جمله من اشتباه کردم را بکار نمی برید؟ برای اشتباهاتتان دلیل تراشی می کنید؟ شانس هایی برای پیشرفت را در گذشته از دست داده اید؟ خود را در موقعیت هایی قرار داده اید که علیرغم تلاش فراوان همراه با توهین و تحقیر و ناسپاسی است و خود را نجات نمی دهید؟ اگر اینچنین است مشکل با حرمت نفس است. حتما ادامه مطلب را با دقت بخوانید.
حرمت (عزت) نفس برای بقای روانی ضروری بوده و احساسی بنیادی است. بدون مقادیر مشخصی از خود ارزشی زندگی می تواند بسیار سخت و دردناک باشد و بسیاری از نیازها ارضا نشده باقی بمانند.
یکی از تفاوت های انسان با حیوانات، خودآگاهی است. توانایی شکل دهی هویت و پس از آن ارزش دادن به آن. به عبارت دیگر، شما می توانید مشخص کنید چه کسی هستید و بعد از آن تصمیم بگیرید آن را دوست بدارید یا نه.
مشکل حرمت نفس، توانایی انسان در قضاوت کردن است. با قضاوت کردن، رنگ، صدا، اشکال یا احساس هایی را دوست نمی داریم. اما زمانی که شما قسمتی از خود را طرد کرده و دوست نمی دارید به ساختارهای روان شناختی که شما را زنده نگه می دارند آسیب می زنید.
قضاوت کردن و عدم پذیرش خود درد بسیاری به همراه دارد. همانطور که شما برای جلوگیری از بدتر شدن زخم جسمی خود مراقبت و محافظتی اعمال می کنید، در خصوص حرمت نفس نیز از هر چیزی که فکر می کنید به طریقی ممکن است مشکل عدم پذیرش و دوست نداشتن شما را تشدید کند، اجتناب می نمایید. بنابراین شما دیگر کمتر ریسک اجتماعی، علمی یا شغلی انجام می دهید. ملاقات با دیگران و مصاحبه ی شغلی بسیار دشوار می شود یا جایی که احتمال عدم موفقیت وجود دارد تلاش زیادی هم نمی کنید. خود ابرازی، بیان تمایلات جنسی، مورد توجه واقع شدن، شنیدن انتقاد، درخواست کمک و حل مشکلات را محدود می کنید. برای اجتناب از قضاوت ها و عدم پذیرش، دیوار دفاعی پیرامون خود می سازید. عیب جو و خشمگین می شوید، یا خود را در کمال گرایی کاری غرق می کنید، مغرور و خودستا شده و برای کارهایی که درست انجام نداده اید بهانه می آورید یا ممکن است به الکل و مواد روی آورید.

هم اکنون وقت متوقف کردن قضاوت ها است. زمان التیام بخشیدن کهنه زخم های گذشته است. موعد پذیرش خود است. دکتر افشاری می تواند شما را در این مسیر همراهی و هدایت کند. به این ترتیب شما می توانید خود را بیشتر و بهتر قبول کنید و ادراک و احساسات خود را مطابق واقعیت های موجود تغییر دهید، آنگاه هر قسمت از زندگی شما ارتقا می یابد و به تدریج حس لذت بخش آزادی و رضایت را تجربه خواهید کرد.

حرمت نفس

متن انگیزشی

 

احساس می کنید به اندازه توانمندی هایتان رشد نکرده اید؟ برای رفتن به مهمانی و مجالس احساس شرم دارید؟ شروع گفتگو برای شما دشوار است؟ از بیان نیاز های خود اجتناب می کنید؟ در اکثر اوقات برای راحتی و رضایت دیگران از حق و حقوق خود می گذرید؟ شنیدن انتقاد برای شما دشوار است؟ جمله من اشتباه کردم را بکار نمی برید؟ برای اشتباهاتتان دلیل تراشی می کنید؟ شانس هایی برای پیشرفت را در گذشته از دست داده اید؟ خود را در موقعیت هایی قرار داده اید که علیرغم تلاش فراوان همراه با توهین و تحقیر و ناسپاسی است و خود را نجات نمی دهید؟ اگر اینچنین است مشکل با حرمت نفس است. حتما ادامه مطلب را با دقت بخوانید.
حرمت (عزت) نفس برای بقای روانی ضروری بوده و احساسی بنیادی است. بدون مقادیر مشخصی از خود ارزشی زندگی می تواند بسیار سخت و دردناک باشد و بسیاری از نیازها ارضا نشده باقی بمانند.
یکی از تفاوت های انسان با حیوانات، خودآگاهی است. توانایی شکل دهی هویت و پس از آن ارزش دادن به آن. به عبارت دیگر، شما می توانید مشخص کنید چه کسی هستید و بعد از آن تصمیم بگیرید آن را دوست بدارید یا نه.
مشکل حرمت نفس، توانایی انسان در قضاوت کردن است. با قضاوت کردن، رنگ، صدا، اشکال یا احساس هایی را دوست نمی داریم. اما زمانی که شما قسمتی از خود را طرد کرده و دوست نمی دارید به ساختارهای روان شناختی که شما را زنده نگه می دارند آسیب می زنید.
قضاوت کردن و عدم پذیرش خود درد بسیاری به همراه دارد. همانطور که شما برای جلوگیری از بدتر شدن زخم جسمی خود مراقبت و محافظتی اعمال می کنید، در خصوص حرمت نفس نیز از هر چیزی که فکر می کنید به طریقی ممکن است مشکل عدم پذیرش و دوست نداشتن شما را تشدید کند، اجتناب می نمایید. بنابراین شما دیگر کمتر ریسک اجتماعی، علمی یا شغلی انجام می دهید. ملاقات با دیگران و مصاحبه ی شغلی بسیار دشوار می شود یا جایی که احتمال عدم موفقیت وجود دارد تلاش زیادی هم نمی کنید. خود ابرازی، بیان تمایلات جنسی، مورد توجه واقع شدن، شنیدن انتقاد، درخواست کمک و حل مشکلات را محدود می کنید. برای اجتناب از قضاوت ها و عدم پذیرش، دیوار دفاعی پیرامون خود می سازید. عیب جو و خشمگین می شوید، یا خود را در کمال گرایی کاری غرق می کنید، مغرور و خودستا شده و برای کارهایی که درست انجام نداده اید بهانه می آورید یا ممکن است به الکل و مواد روی آورید.

هم اکنون وقت متوقف کردن قضاوت ها است. زمان التیام بخشیدن کهنه زخم های گذشته است. موعد پذیرش خود است. دکتر افشاری می تواند شما را در این مسیر همراهی و هدایت کند. به این ترتیب شما می توانید خود را بیشتر و بهتر قبول کنید و ادراک و احساسات خود را مطابق واقعیت های موجود تغییر دهید، آنگاه هر قسمت از زندگی شما ارتقا می یابد و به تدریج حس لذت بخش آزادی و رضایت را تجربه خواهید کرد.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

رزرو جلسه مجازی.

رزرو جلسه مجازی.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک نمایید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید.

پس از انتخاب زمان دلخواه ، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.