Select Page

دستاوردهای

جهانی

در طول سفر خود به عنوان روانپزشک ، از لذت سفر در جهان و مشارکت در بسیاری از رویدادها و کنفرانس های مهم رشته خود بهره برده ام. در این مدت نه تنها این فرصت باورنکردنی به من داده شده است که کار و روش درمانی خودم را بدست آورم و دانش بیشتری در مورد استانداردهای روانشناسی کسب کنم، بلکه توانسته ام با همکارانم در سراسر دنیا روابط دوستانه و شگفت انگیزی برقرار کنم. موارد زیر موارد برجسته مربوط به آن زمان است

دستاوردهای

جهانی

در طول سفر خود به عنوان روانپزشک، از لذت سفر در جهان و مشارکت در بسیاری از رویدادها و کنفرانس های مهم رشته خود بهره برده ام. در این مدت نه تنها این فرصت باورنکردنی به من داده شده است که کار و روش درمانی خودم را بدست آورم و دانش بیشتری در مورد استانداردهای روانشناسی کسب کنم، بلکه توانسته ام با همکارانم در سراسر دنیا روابط دوستانه و شگفت انگیزی برقرار کنم. موارد زیر موارد برجسته مربوط به آن زمان است.

آموزش دوره مقدماتی و میانی پیشگیری اولیه از اعتیاد و استفاده ۲۰۰۰ نفر از مشمولین، بصورت مجازی (استاد)

پروفسورها:

مکان:

تاریخ:
مرداد ۱۳۹۹

دکتر رامین افشاری

پروفسور دکتر اولریش شوایگر

دکتر بندیک روتر

بیماران سخت: مواجهه با اختلالات شخصیت و سایر مشکلات ارتباطی / وسواس / اختلال اضطراب عمومی

:پروفسورها
پروفسور دکتر اولریش شوایگر، دکتر بندیک روتر، پروفسور دکتر رویگن هویر
:مکان
ایران/ اصفهان
:تاریخ
شنبه ۱۳/۰۷/۹۸

سه شنبه ۲۳/۰۷/۹۸

انتقال روان درمانی غربی به ایران / تجارب شخصی، مفهوم سازی مورد، سوپرویژن / درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناختی رفتاری مبتنی بر فرآیند / چطور آموزش روان درمانی در ایران را ادامه دهیم؟ / کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

پروفسورها:
پروفسور دکتر وینفرید ریف / پروفسور دکتر مارتین هاتزینگر / دکتر اعظم نقوی / دکتر گبی بلیخارد / دکتر مارسل ویلهلم / پروفسور دکتر استیون هایز / پروفسور دکتر وینفرید ریف / دکتر کامبیز مجیدیان / دکتر فرامرزی / پروفسور دکتر استیون هایز
مکان:
آلمان/ ماربورگ
تاریخ:
پنجشنبه ۲۰/۰۴/۹۸ 

سه شنبه ۲۵/۰۴/۹۸

پروفسور دکتر استیون هایز

پروفسور دکتر استیون هایز

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

کارگاه مقدماتی درمان اختلال وابستگی به الکل (دبیر علمی و استاد)- / کارگاه تکمیلی درمان اختلال وابستگی به الکل (دبیر علمی و استاد)

:پروفسورها

:مکان

:تاریخ
اردیبهشت ۹۸، مرداد ۹۸

سمینار کنکاشی در وسواس با حضور استاد از فرانسه (دبیر علمی)

مکان:

تاریخ:
اردیبهشت ۹۸

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

شناخت عوارض کلی ناشی از مصرف مواد، انواع مواد و تشریح عوارض اختصاصی ناشی از مصرف مواد شایع مشکل آفرین در کشور، در برنامه اعتیاد ویژه پزشکان خانواده در دانشگاه مجازی تهران (استاد)

:مکان

:تاریخ
آبان ۱۳۹۸

کارگاه پیشگیری از اختلالات روانی کودکان و اهمیت برنامه های مداخلات خانواده / آخرین دستاورد های درمان اعتیاد: درمان های روان شناختی اختلالات همراه با حضور اساتید از آلمان (دبیر علمی)

مکان:

تاریخ:
آبان ۱۳۹۷

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

پروفسور دکتر کریستین کنولسرود

دکتر توبیاس تیزمن

پروفسور دکتر تانیا لینکلن

پروفسور دکتر کریستین کنولسرود

دکتر توبیاس تیزمن

پروفسور دکتر تانیا لینکلن

درمان اختلال پس از سانحه و آسیب های روانی / روانشناسی خودکشی / آیا بیماران سایکوتیک از روان درمانی سود می برند

:پروفسورها
پروفسور دکتر کریستین کنولسرود / دکتر توبیاس تیزمن / پروفسور دکتر تانیا لینکلن
:مکان
ایران/ تهران
:تاریخ
چهارشنبه ۰۱/۱۲/۹۷ 

سه شنبه ۰۷/۱۲/۹۷

همایش شمیم پاکی جهت مددجویان بهبود یافته و خانواده ایشان (مجری طرح و سخنران)-

مکان:

تاریخ:
تیر۱۳۹۷

دکتر رامین افشاری

زوج درمانی و خانواده درمانی / درمان اختلالات سوء مصرف مواد و الکل

پروفسورها:
پروفسور دکتر کورت هاهلوگ
مکان:
ایران/ شیراز
تاریخ:
سه شنبه ۰۱/۰۸/۹۷ 

شنبه۰۵/۰۸/۹۷

دکتر احمد خطیب

پروفسور دکتر کورت هاهلوگ

پروفسور دکتر وینفرید ریف

پروفسور دکتر وینفرید ریف

دکتر مارتین بوهوس

پروفسور دکتر توماس فید ریش

به روز رسانی پروژه/ تجربه شخصی: مهارت های مورد نیاز روان درمانگران بزرگ / بررسی اختلالات روانپزشکی و درمان اضطراب اجتماعی با تحلیل عملکردی رفتار / اختلال شخصیت مرزی

:پروفسورها
پروفسور دکتر وینفرید ریف / پروفسور دکتر توماس فید ریش / دکتر مارتین بوهوس
:مکان
ایران/ اصفهان
:تاریخ
یکشنبه ۲۴/۰۴/۹۷ 

شنبه ۳۰/۰۴/۹۷

آموزش برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم (به عنوان طراح و نویسنده)

مکان:

تاریخ:
۱۳۹۳-۱۳۹۶

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

همایش شمیم پاکی جهت مددجویان بهبود یافته و خانواده ایشان (مجری طرح و سخنران)- / سمینار کودکی و آسیب (سخنران)-

:مکان

:تاریخ
تیر ۱۳۹۵

تیر ۱۳۹۶

درمان روان شناختی افسردگی

پروفسورها:
پروفسور دکتر مارتین هاتزینگر
مکان:
ایران/ اصفهان
تاریخ:
پنجشنبه ۰۳/۱۲/۹۶ 

سه شنبه ۰۸/۱۲/۹۶

پروفسور دکتر مارتین هاتزینگر

پروفسور دکتر مارتین هاتزینگر

اصول و پایه های روان درمانی / درمان اختلالات پانیک و ترس های مرضی

:پروفسورها
پروفسور دکتر وینفرید ریف / دکتر مارسل ویلهلم / پروفسور دکتر مارگن مارگراف
:مکان
ایران/ شیراز
:تاریخ
دوشنبه ۲۴/۷/۹۶ 

شنبه ۲۹/۷/۹۶

همایش شمیم پاکی جهت مددجویان بهبود یافته و خانواده ایشان (مجری طرح و سخنران) / اولین کنگره بین المللی چهار روزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی بیماران با اختلالات مصرف مواد (دبیر علمی)

مکان:

تاریخ:
تیر و اسفند ۱۳۹۴

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

کارگاه دو روزه کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد و مداخلات پیشگیری از عود با حضور اساتید از آلمان (دبیر علمی) / کنگره بین المللی ترومای روانی و اعتیاد (دبیر علمی و سخنران)-

:مکان

:تاریخ
مهر ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵ 

همایش شمیم پاکی جهت مددجویان بهبود یافته و خانواده ایشان(مجری طرح و سخنران)-  

مکان:

تاریخ:
تیر ۱۳۹۳-۱۳۹۰

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

کارگاه ۲ روزه تنتور اپیوم جهت پرسنل مراکز درمان اعتیاد (استاد)- / کارگاه ۲ روزه تنتور اپیوم جهت پرسنل مراکز درمان اعتیاد (استاد) / همایش کشوری دو روزه پایش و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد با حضور مسئولین محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (دبیر علمی و سخنران)

:مکان

:تاریخ
۱۳۹۱

همایش طرح پایان پان (مجری طرح و سخنران) / سمینار بررسی و مشکلات مراکز درمان سوء مصرف مواد (سخنران)

مکان:

تاریخ:
تیر ۱۳۹۳-۱۳۹۰

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین افشاری

سمینار و کارگاه سه روزه آموزشی- توجیهی مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد (دبیر علمی و استاد)

:مکان

:تاریخ
اردیبهشت ۱۳۸۸

سمینار یک روزه آخرین یافته ها در امر درمان اعتیاد و کاهش آسیب به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر (سخنران) / کارگاه های آموزشی دو روزه پیشگیری از سوء مصرف مواد و مهارت های زندگی جهت سوپروایزر آموزشی و مترون بیمارستان های علوم پزشکی شیراز (دبیر علمی و استاد)

مکان:

تاریخ:
تیر و مهر ۱۳۸۷

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین افشاری

تولید محتوای سی دی آموزشی با ۲ موضوع سوء مصرف مواد و درمان وابستگی به مواد (آموزش مجازی) به دانشجویان پزشکی و استفاده ۱۴۶۲ نفر از مشمولین- مرداد / سمینار سه روزه آموزشی- توجیهی مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد (دبیر علمی و استاد)

:مکان

:تاریخ
خرداد و مرداد ۱۳۸۶

سمینار و کارگاه سه روزه آموزشی- توجیهی مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد (دبیر علمی و استاد) / سمینار کارشناسان ناظر استان فارس (سخنران)

مکان:

تاریخ:
شهریور و آبان ۱۳۸۵

دکتر رامین افشاری

دکتر رامین فشاری

دکتر رامین افشاری

تدریس در ۷۹ دوره آموزش نظری/ عملی ویژه مسئول فنی مرکز درمان اعتیاد (دوره MMT) (استاد)

:مکان

:تاریخ
۱۳۸۴-۱۳۸۸

سمینار و کارگاه سه روزه آموزشی- توجیهی مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد(دبیر علمی و استاد)

مکان:

تاریخ:
بهمن ۱۳۸۴

دکتر رامین افشاری

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.