Select Page

رزرو

جلسه مجازی

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود، بر روی فرم رزرو زیر کلیک کنید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید. پس از انتخاب زمان دلخواه، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود

رزرو

جلسه مجازی

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک کنید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید. پس از انتخاب زمان دلخواه، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود، بر روی فرم رزرو زیر کلیک کنید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید. پس از انتخاب زمان دلخواه، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@drraminafshari.ir

آدرس دفتر ما

شیراز، خیابان زند، کوچه شهید عباییان ، ساختمان نسرین، طبقه دوم

۸ صبح – ۹ شب

دوشنبه – پنج شنبه – جمعه

۵ عصر – ۹ شب

شنبه – یکشنبه

۵ عصر – ۹ شب

سه شنبه و چهارشنبه

جهت سوالات و پرسش های بیشتر

info@drraminafshari.ir

آدرس دفتر ما

شیراز، خیابان زند، کوچه شهید عباییا ، ساختمان نسرین، طبقه دوم

دوشنبه – پنج شنبه – جمعه

۸ صبح – ۹ شب

شنبه – یکشنبه

۵ عصر – ۹ شب

سه شنبه – چهارشنبه

۵ عصر – ۹ شب

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.