Select Page

سوء استفاده جسمی و جنسی

متن انگیزشی

 

آزار جسمی و جنسی در هر سنی و به هر شیوه ای که باشد اثرات مخربی بر روح و روان ما می گذارد. هرچه در سنین پایین تر و با تواتر بیشتر روی داده باشد اثر منفی بیشتری خواهد داشت. صحبت در خصوص این گونه آزار ها بسیار سخت است. معمولاً انسان ها تصمیم می گیرند پیگیری قضایی نکنند. زیرا از یک طرف اثبات آن سخت است و از طرف دیگر بایستی جزئیات خاطره بد و آزار دهنده را مکرر در حضور افراد مختلف تعریف کنند و به سوالات آزار دهنده پاسخ دهند. حتی برای بازگویی در محیط روان درمانی شروع و ادامه صحبت برای بسیاری از افراد سخت است. گاهی سی الی چهل سال زمان لازم است تا افراد تجارب این چنینی را به زبان بیاورند و درمورد آن صحبت کنند. آزارهای جنسی کودکی نه تنها خود منبع درد روانی هستند بلکه زمینه ساز افزایش بروز بسیاری از مشکلات روانی نظیر افسردگی و اضطراب و … می گردند.
چنانچه آمادگی صحبت در این خصوص را دارید می توانید از مشاوره امن و همدلانه دکتر افشاری استفاده کنید. در این جلسات هیچ فشاری برای بازگویی نیست همه چیز وقتی صحبت می شود که مراجع آمادگی گفتن آن را داشته باشد و چه لحظات خوبی است که مراجع می گوید “سبک شدم”، “باری را زمین گذاشتم”، “دیگر احساس گناه و شرم ندارم”، “حالا می دانم که من هیچ مشکلی نداشتم و او بیمار بود”، “حالا منشا بسیاری از رفتارهای خودتخریبگرم را فهمیدم و دیگر تکرار نمی کنم”. احساسات شرم، گناه، خشم و ترس بیان می شوند و طی فرایندهایی نجات از این احساسات حادث می شود. منتظر گفتگویی التیام بخش با شما هستم.

تعریف سوء رفتار جسمی و جنسی


تهاجم را می توان در بستر دو متغیر نگریست. متغیر اول این است که چه کسی مورد تهاجم قرار گرفته و متغیر دوم مکان تهاجم (تهاجم در چه مکانی اتفاق افتاده) است. تهاجم چندین طبقه بندی شایع دارد ازجمله: جرائم خشن (تهاجم وخیم و ساده، سرقت)، تجاوز، خشونت خانگی، خشونت در محل کار و شکنجه.

انواع تهاجم و نشانه های آن


 • جرائم خشن:
  عبارتند از قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت و تهاجم وخیم.
 • تجاوز:
  عبارت است از اعمال زور در مورد یک قربانی ناراضی برای شرکت در یک عمل جنسی. تجاوز ممکن است بین زن و شوهر و بین افراد هم جنس روی دهد.
 • اعمال زور جنسی:
  برای رویدادهایی بکار می رود که در آن ها کسی با اعمال زور بر فرد دیگری تسلط می یابد و او را وادار به رابطه جنسی می کند.
 • مزاحمت:
  نوعی الگوی آزار یا مزاحمت است که همراه با تهدید به آسیب رساندن باشد.
 • آزار جنسی:
  به پیشروی های جنسی، درخواست توجه جنسی، رفتار کلامی یا بدنی با ماهیت جنسی اطلاق می شود که تمامی این موارد برای قربانی، ناخواسته و نامطلوب است.
 • خشونت خانگی (همسر آزادی):
  تهاجم جسمانی درون خانه ای که در آن یکی از همسران بطور مکرر مورد تهاجم دیگری قرار می گیرد.
 • خشونت در محل کار:
  عبارتند از تهاجم ساده، تهاجم وخیم، سرقت، سوء رفتار جنسی یا تجاوز و قتل.

آثار دائمی خشونت و تهاجم


بازماندگان خشونت، واکنش های مختلفی نشان می دهند اما آن ها شبیه افرادی هستند که با سایر انواع سوانح روبه رو شده اند. و شدت آثار در افراد متفاوت است.

 • در بسیاری از افراد که خشونت را تجربه کرده اند سلامت روانی و جسمی افت می کند و منجر به استفاده ی بیشتر از مراقبت های بهداشتی می شود.
 • شایع ترین اختلال در زنان پس از تهاجم جنسی، اختلال پس از سانحه، خلقی، سوء مصرف مواد، خوردن و اختلالات جنسی است.
 • در افراد مورد تهاجم خشونت خانگی افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، سوء مصرف مواد، سردرد و درد مزمن دیده می شود.
 • سوء مصرف مواد عامل مهمی هم برای بازمانده ی خشونت خانگی هم برای فرد بدرفتار است.
همه گیر شناسی

 • در مورد تهاجم وخیم، شایع ترین جرائم خشونت بار است و بعد از آن به ترتیب سرقت، تجاوز به عنف و قتل می باشد.
 • جنسیت و سن نقش مهمی در میزان خطر همه ی انواع تهاجم ها را ایفا می کند.
 • مردان سنین ۱۵ تا ۳۴ سال ممکن است بیشتر از زنان مورد تهاجم قرار گیرند که توسط افراد غریبه ۱۱ برابر بیشتر از افراد آشنا است.
 • در مورد تجاوز تحقیقات نشان می دهد فقط ۲۶% تمام تجاوز ها توسط افراد غریبه انجام می شود، عمده ی تجاوزها توسط افراد آشنا صورت می گیرد.
 • اکثر مردانی که مرتکب تجاوز می شوند بین ۲۵ تا ۴۴ سال سن دارند.
 • در ۳۴% موارد تجاوز به عنف، الکل نقش دارد.
 • تجاوز همجنس گرایانه در بین مردان بسیار شایع تر از زنان است.
 • زنان جوان ۴ برابر از سایر گروه ها، قربانی تجاوز هستند.
 • در مورد آزاد جنسی در بیش از ۹۵% موارد، مرتکب آزار جنسی مرد و قربانی، زن است.
 • آزار جنسی اغلب در محیط کار روی می دهد. غالبا قربانی از ترس تلافی، تحقیر شدن یا متهم شدن به دروغگویی (که بسیار نادر است) و یا اخراج از محل کار میل نیست شکایت کند.
 • بد دهنی، تقاضای توجه جنسی، لطیفه های جنسی، زل زدن، چشم چرانی و مالش از رفتارهای آزار جنسی است.
 • در مورد خشونت خانگی سوء رفتار با شدت بالا که شامل تهدید یا آسیب با اسلحه، سوزاندن، خفه کردن، کتک زدن یا لگد زدن است که منجر به شکستن استخوان ها، سر یا جراحت های داخلی می شود. و سوء رفتار با شدت پایین که شامل سیلی زدن، کتک زدن یا لگد زدن بدون جراحت اما می تواند با کبود شدن، بریدگی های جزئی یا کشیدگی ها همراه باشد.
 • در خشونت خانگی سوء مصرف الکل در اکثر مجرمین نقش دارد.
 • اکثر مرتکبین به خشونت خانگی، در محیط های عمومی و در جامعه خوش برخورد هستند اما نسبت به نزدیکانشان بی رحم و سنگدل اند.
 • در بازمانده های خشونت خانگی اقدام به خودکشی شایع تر از افرادی است که چنین تجربه ای را نداشته اند.

سوء استفاده جسمی و جنسی

متن انگیزشی

 

آزار جسمی و جنسی در هر سنی و به هر شیوه ای که باشد اثرات مخربی بر روح و روان ما می گذارد. هرچه در سنین پایین تر و با تواتر بیشتر روی داده باشد اثر منفی بیشتری خواهد داشت. صحبت در خصوص این گونه آزار ها بسیار سخت است. معمولاً انسان ها تصمیم می گیرند پیگیری قضایی نکنند. زیرا از یک طرف اثبات آن سخت است و از طرف دیگر بایستی جزئیات خاطره بد و آزار دهنده را مکرر در حضور افراد مختلف تعریف کنند و به سوالات آزار دهنده پاسخ دهند. حتی برای بازگویی در محیط روان درمانی شروع و ادامه صحبت برای بسیاری از افراد سخت است. گاهی سی الی چهل سال زمان لازم است تا افراد تجارب این چنینی را به زبان بیاورند و درمورد آن صحبت کنند. آزارهای جنسی کودکی نه تنها خود منبع درد روانی هستند بلکه زمینه ساز افزایش بروز بسیاری از مشکلات روانی نظیر افسردگی و اضطراب و … می گردند.
چنانچه آمادگی صحبت در این خصوص را دارید می توانید از مشاوره امن و همدلانه دکتر افشاری استفاده کنید. در این جلسات هیچ فشاری برای بازگویی نیست همه چیز وقتی صحبت می شود که مراجع آمادگی گفتن آن را داشته باشد و چه لحظات خوبی است که مراجع می گوید “سبک شدم”، “باری را زمین گذاشتم”، “دیگر احساس گناه و شرم ندارم”، “حالا می دانم که من هیچ مشکلی نداشتم و او بیمار بود”، “حالا منشا بسیاری از رفتارهای خودتخریبگرم را فهمیدم و دیگر تکرار نمی کنم”. احساسات شرم، گناه، خشم و ترس بیان می شوند و طی فرایندهایی نجات از این احساسات حادث می شود. منتظر گفتگویی التیام بخش با شما هستم.

تعریف سوء رفتار جسمی و جنسی


تهاجم را می توان در بستر دو متغیر نگریست. متغیر اول این است که چه کسی مورد تهاجم قرار گرفته و متغیر دوم مکان تهاجم (تهاجم در چه مکانی اتفاق افتاده) است. تهاجم چندین طبقه بندی شایع دارد ازجمله: جرائم خشن (تهاجم وخیم و ساده، سرقت)، تجاوز، خشونت خانگی، خشونت در محل کار و شکنجه.

انواع تهاجم و نشانه های آن


 • جرائم خشن:
  عبارتند از قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت و تهاجم وخیم.
 • تجاوز:
  عبارت است از اعمال زور در مورد یک قربانی ناراضی برای شرکت در یک عمل جنسی. تجاوز ممکن است بین زن و شوهر و بین افراد هم جنس روی دهد.
 • اعمال زور جنسی:
  برای رویدادهایی بکار می رود که در آن ها کسی با اعمال زور بر فرد دیگری تسلط می یابد و او را وادار به رابطه جنسی می کند.
 • مزاحمت:
  نوعی الگوی آزار یا مزاحمت است که همراه با تهدید به آسیب رساندن باشد.
 • آزار جنسی:
  به پیشروی های جنسی، درخواست توجه جنسی، رفتار کلامی یا بدنی با ماهیت جنسی اطلاق می شود که تمامی این موارد برای قربانی، ناخواسته و نامطلوب است.
 • خشونت خانگی (همسر آزادی):
  تهاجم جسمانی درون خانه ای که در آن یکی از همسران بطور مکرر مورد تهاجم دیگری قرار می گیرد.
 • خشونت در محل کار:
  عبارتند از تهاجم ساده، تهاجم وخیم، سرقت، سوء رفتار جنسی یا تجاوز و قتل.

آثار دائمی خشونت و تهاجم


بازماندگان خشونت، واکنش های مختلفی نشان می دهند اما آن ها شبیه افرادی هستند که با سایر انواع سوانح روبه رو شده اند. و شدت آثار در افراد متفاوت است.

 • در بسیاری از افراد که خشونت را تجربه کرده اند سلامت روانی و جسمی افت می کند و منجر به استفاده ی بیشتر از مراقبت های بهداشتی می شود.
 • شایع ترین اختلال در زنان پس از تهاجم جنسی، اختلال پس از سانحه، خلقی، سوء مصرف مواد، خوردن و اختلالات جنسی است.
 • در افراد مورد تهاجم خشونت خانگی افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، سوء مصرف مواد، سردرد و درد مزمن دیده می شود.
 • سوء مصرف مواد عامل مهمی هم برای بازمانده ی خشونت خانگی هم برای فرد بدرفتار است.
همه گیر شناسی

 • در مورد تهاجم وخیم، شایع ترین جرائم خشونت بار است و بعد از آن به ترتیب سرقت، تجاوز به عنف و قتل می باشد.
 • جنسیت و سن نقش مهمی در میزان خطر همه ی انواع تهاجم ها را ایفا می کند.
 • مردان سنین ۱۵ تا ۳۴ سال ممکن است بیشتر از زنان مورد تهاجم قرار گیرند که توسط افراد غریبه ۱۱ برابر بیشتر از افراد آشنا است.
 • در مورد تجاوز تحقیقات نشان می دهد فقط ۲۶% تمام تجاوز ها توسط افراد غریبه انجام می شود، عمده ی تجاوزها توسط افراد آشنا صورت می گیرد.
 • اکثر مردانی که مرتکب تجاوز می شوند بین ۲۵ تا ۴۴ سال سن دارند.
 • در ۳۴% موارد تجاوز به عنف، الکل نقش دارد.
 • تجاوز همجنس گرایانه در بین مردان بسیار شایع تر از زنان است.
 • زنان جوان ۴ برابر از سایر گروه ها، قربانی تجاوز هستند.
 • در مورد آزاد جنسی در بیش از ۹۵% موارد، مرتکب آزار جنسی مرد و قربانی، زن است.
 • آزار جنسی اغلب در محیط کار روی می دهد. غالبا قربانی از ترس تلافی، تحقیر شدن یا متهم شدن به دروغگویی (که بسیار نادر است) و یا اخراج از محل کار میل نیست شکایت کند.
 • بد دهنی، تقاضای توجه جنسی، لطیفه های جنسی، زل زدن، چشم چرانی و مالش از رفتارهای آزار جنسی است.
 • در مورد خشونت خانگی سوء رفتار با شدت بالا که شامل تهدید یا آسیب با اسلحه، سوزاندن، خفه کردن، کتک زدن یا لگد زدن است که منجر به شکستن استخوان ها، سر یا جراحت های داخلی می شود. و سوء رفتار با شدت پایین که شامل سیلی زدن، کتک زدن یا لگد زدن بدون جراحت اما می تواند با کبود شدن، بریدگی های جزئی یا کشیدگی ها همراه باشد.
 • در خشونت خانگی سوء مصرف الکل در اکثر مجرمین نقش دارد.
 • اکثر مرتکبین به خشونت خانگی، در محیط های عمومی و در جامعه خوش برخورد هستند اما نسبت به نزدیکانشان بی رحم و سنگدل اند.
 • در بازمانده های خشونت خانگی اقدام به خودکشی شایع تر از افرادی است که چنین تجربه ای را نداشته اند.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

رزرو جلسه مجازی.

رزرو جلسه مجازی.

جهت سوالات و پرسش های دیگر

info@raminafshari.ca

جهت رزرو جلسه مجازی خود با دکتر، زمان جلسه و روش درمانی مناسب خود بر روی فرم زیر کلیک نمایید تا به صفحه رزرو ارجاع داده شوید.

پس از انتخاب زمان دلخواه ، اطلاعات شخصی شما ارسال و رسید پرداخت شما جمع آوری می شود و یکی از اعضای تیم ما جهت تأیید جلسه مجازی شما و جزئیات بیشتر پیگیری کرده و با شما در ارتباط خواهد بود.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

 

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.