Select Page

هزینه ها

و پرداخت ها

احتمالاً فکر کرده اید که هزینه درمان چقدر است؟ در اینجا شما می توانید هزینه های درمان توسط دکتر رامین افشاری را برای تک جلسه و همچنین پکیج های ما برای درمان های چند جلسه ای و تخصصی را بیابید. در صورت داشتن هر گونه سوال درنگ نکنید و با ما در ارتباط باشید.

هزینه ها

و پرداخت ها

احتمالاً فکر کرده اید که هزینه درمان چقدر است؟ در اینجا شما می توانید هزینه های درمان توسط دکتر رامین افشاری را برای تک جلسه و همچنین پکیج های ما برای درمان های چند جلسه ای و تخصصی را بیابید. در صورت داشتن هر گونه سوال درنگ نکنید و با ما در ارتباط باشید.

ارزیابی روانشناسی و روش درمان مختص شما

یک جلسه. مدت زمان : ۶۰ دقیقه. CAD 50

هزینه های جلسه به جلسه برای هر درمان

هر جلسه ی ۶۰ دقیقه. CAD 75

l

پکیج عمومی_۳ جلسه ای

تعداد جلسات: ۳ جلسه، مناسب برای تمام مشکلات.
هزینه : ۲۰۰ CAD / اعتبار تا ۱ ماه

پکیج ویژه _۵ جلسه ای_درمان های خاص

تعداد جلسات: ۵ جلسه، اختلال هراس، هراسهای خاص و روابط سمی.
هزینه : ۳۰۰ CAD / اعتبار تا ۲ ماه

w

پکیج ویژه _۸ جلسه ای_درمان های خاص

تعداد جلسات: ۸ جلسه، اختلال وسواس-اختلال افسردگی.
هزینه : ۵۰۰ CAD / اعتبار تا ۳ ماه

پکیج ویژه _۱۰ جلسه ای_درمان های خاص

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه، مشکلات ازدواج.
هزینه : ۶۰۰ CAD / اعتبار تا ۴ ماه

i

پکیج ویژه _۱۲ جلسه ای_درمان های خاص

تعداد جلسات:۱۲ جلسه، اعتیاد.
هزینه : ۷۰۰ CAD / اعتبار تا ۵ ماه

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.

بیایید یکدیگر را بهتر بشناسیم.